För vårdnadshavare och föräldrar

För den studiemotiverade idrottaren som vill skaffa sig en universitetsförberedande gymnasieutbildning på sin hemort är Nacka Enskilda Gymnasium den lilla, moderna skolan som ger de bästa förutsättningarna att lyckas inom både idrott och studier.

 • Nacka Enskilda Gymnasium ger varje elev möjlighet att kombinera sitt intresse för idrott med studier i det samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet, inriktning samhälle och ekonomi.

  Idén bygger på att eleven förblir även under gymnasietiden aktiv inom sin idrott och kan utvecklas inom den, samtidigt som till eleven anpassade studier pågår. Det skapar ett lustfyllt och stimulerande lärande, friska och motiverade elever och goda förutsättningar för laganda och energi för studierna.

 • Hos oss är det självklart att kursmål och betygskriterier ska vara väl kända av eleverna och finnas som en naturlig del av deras vardag.

 • Eleverna får möjlighet att efter mognadsgrad och motivation påverka innehållet i undervisningen samt vara med och påverka hur målen ska uppnås.

 • Eftersom eleverna får möjlighet till inflytande och insyn i kursmål och betygskriterier blir undervisningen mer individualiserad. Ett annat sätt vi individualiserar på är att arbetsuppgifter utformas efter mognad och kunskapsnivå.

 • Vi arbetar aktivt för att öka samarbetet både inom ämnen och mellan ämnen för att sätta kunskaper i större sammanhang. Vi arbetar regelbundet tematiskt.

 • Vi redovisar ett positivt resultat, och har gjort så i flertalet år i rad.

  • individuellt anpassad träning och skolgång
  • välutbildade tränare
  • en liten skola nära där eleven bor
  • hög andel behöriga och legitimerade lärare som tillbringar mycket tid med eleverna
  • moderna IT-verktyg för att underlätta och effektivisera undervisningen
  • egen Chromebook för att effektivisera skolarbetet
  • näringsrik lunch på restauranger nära skolan.
 • Här följer du din ungdoms progression hos oss, då vi en gång i månaden uppdaterar studielägesrapporter.

  Här sjukanmäler du och ansöker om ledighet. Angående ledighet, så har skolan som policy att inte ge ledigt för semesterresor med familjen. Klicka på följande länk för att komma till inloggningssidan:

  www.schooler.se/walthers